galeria
Niniejszy regulamin powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia, wydarzeń i najczęściej zadawanych pytań.

Regulamin korzystania z usług muzycznych firmy AB Music - Agencja Muzyczna Artur Mazurek, działającej pod markami „DJ Artur Mazurek” oraz „light-art.pl”.

1. Przed umówieniem się na spotkanie, konieczne jest zweryfikowanie dostępności terminu.
2. Rezerwacja terminu wiąże się ze spisaniem umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i wpłaty zadatku w wysokości 500zł na poczet rezerwacji usługi.
3. Nie ma innej formy rezerwacji niż ta wymieniona w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
4. Dane personalne podawane w umowie są konieczne do zrealizowania usługi. Dane są chronione i przetrzymywane w siedzibie firmy, która mieści się pod adresem: ul. Boryńska 16, 44-266 Świerklany, oraz nie są udostępniane osobom trzecim.
5. Zamawiający może w każdej chwili wycofać zgodę na przetrzymywanie jego danych, jednakże taka sytuacja może skutkować anulowaniem wykonania usługi.
6. Zamawiający wyraża zgodę na fotografowanie przez wykonawcę oraz nagrywania krótkich filmików, a także zamieszczania ich na portalach społecznościowych, gdyż jest to jedyna forma reklamy.
7. Wszystkie zdjęcia na stronie www, oraz portalach umieszczone zostały za zgodą zamawiającego.
8. Zamawiający w każdej chwili, bez konsekwencji może wycofać zgodę na publikację zdjęć.
9. Szczegóły uroczystości zamawiający podaje w formularzu internetowym najpóźniej 7 dni przed datą imprezy. Formularz znajduje się na stronie internetowej www.arturmazurek.pl/formularz
10. Jakiekolwiek rozbieżności wynikające z błędnych informacji podanych przez zamawiającego w formularzu nie stanowią podstawy do roszczeń wobec wykonawcy, gdyż powstałe one z winy zamawiającego.
11. Rozliczenie następuje w formie gotówki najpóźniej do godziny 22.00 w dniu wykonywania usługi lub przelewem internetowym do 7 dni od daty zakończenia wykonywania usługi.